Alleen nog met elektrische motor Amsterdam in

Vanaf 2030 wil de gemeente Amsterdam alleen nog motorfietsen met elektrische aandrijving binnen de A10-ring toestaan. Bromscooters met verbrandingsmotor zijn zelfs al vanaf 2025 niet meer welkom.

Waarom elektrisch rijden in Amsterdam?

Het is allemaal het gevolg van een ‘Clean Air Action Plan’, waarin Amsterdam stapsgewijs voertuigen met verbrandingsmotor weert. Dat proces is al in gang, want oudere diesel- en benzineauto’s mogen het centrum al niet meer in. Als motorrijders zullen we er echter in de toekomst ook aan moeten geloven.

Aanbod elektrische motoren

Op dit moment werken motorfabrikanten al aan de ontwikkeling van elektrische modellen. Elektrische scooters zijn er al, zoals onder meer de nieuwe BMW CE 04. Harley-Davidson heeft enkele jaren geleden de elektrisch aangedreven Livewire uitgebracht. Daarnaast zijn er producenten die alleen elektrische motoren leveren, zoals Zero Motorcycles en Energica.

Aanschafsubsidie voor auto’s

Het aanbod elektrische scooters en motorfietsen zal de komende jaren groeien. De vraag doet dat naar verwachting ook door de wereldwijde energietransitie van fossiele brandstoffen naar (groene) elektriciteit. Bij auto’s is dat proces al duidelijk te zien. In Nederland krijgen kopers bovendien subsidie en dat maakt elektrisch rijden vanzelfsprekend iets aantrekkelijker.

Amsterdam niet enige met motorverbod

Als motorrijder krijgen we nog geen rugwind bij aanschaf van een elektrisch aangedreven exemplaar, maar we krijgen wel te maken met gebiedsbeperkingen. Tal van Europese steden hanteren die al of komen ermee. Amsterdam is beslist niet de enige en al helemaal niet de strengste.

Motorverbod in Barcelona

Met ingang van januari 2022 mag je Barcelona niet meer in met een motor of scooter van 20 jaar of ouder. Met een jongere motor mag dat alleen met een milieusticker, zoals die bijvoorbeeld al sinds 2016 in veel Franse steden verplicht is.

Motorverbod in Londen

Londen staat sinds april 2019 alleen nog motorfietsen toe die tenminste voldoen aan emissienorm Euro 3. De gemeente wil zelfs dagtickets invoeren voor voertuigen met verbrandingsmotor. Die kosten 12,50 pond. Wie dat niet heeft, krijgt duizend pond boete.

Motorverbod in Parijs

In Parijs geldt sinds juli 2019 dat alleen motoren het centrum in mogen, die sinds 31 juni 2004 zijn toegelaten en voldoen aan Euro 2. In juli dit jaar wordt de norm opgetrokken naar motoren die sinds 1 januari 2007 (Euro 3) op kenteken zijn gezet. Het betreft een rijverbod tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds. In 2030 mikt ook Parijs op een volledig inrijverbod voor voertuigen met verbrandingsmotor.

Motorverboden in Italië

Veel Italiaanse steden bannen in de komende jaren tweetaktmotoren en hebben plannen klaarliggen om net als in Parijs stapsgewijs op basis van de emissienorm motoren en scooters niet meer toe te staan. Dus met een oudere motor kom je er dan gewoonweg niet in.

Elektrische motor voor woon-werkverkeer

Natuurlijk hoef je niet overhaast over te stappen naar een elektrisch motor of scooter, maar voor woon-werkverkeer naar steden is het wel zinvol om het milieubeleid de komende tijd goed in de peiling te houden. Een elektrisch aangedreven tweewieler is dan een optie. En positief: het rijbereik op een volle accu neemt ook bij motorfietsen steeds verder toe. Dus de dagelijkse bruikbaarheid wordt groter.

Bron: MotorRai.nl

Auteur: Wim Otten