Financial lease

Elektrische auto leasen

Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische en plug-in hybride auto’s neemt toe, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt op het standaardbijtellingstarief van 25% van de cataloguswaarde, bij een eerste tenaamstelling tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, gedurende 60 maanden een korting verleend van 21 procentpunten. Het bijtellingspercentage is dan 4%. Op basis van het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II blijft de bijtelling op een volledig elektrische auto tot en met 2020 nog 4%. Vanaf 2019 geldt dat percentage dan voorzover de cataloguswaarde niet meer is dan 50.000 euro, behalve als het een waterstofauto is. Voor plug-in hybrides geldt bij eerste tenaamstelling in 2016 een bijtellingspercentage van 15%. De CO2-uitstoot mag dan niet hoger zijn dan 50 gram/km.

Voor de investering in een elektrische auto geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek (MIA). De gewone investeringsaftrek, voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten, is per 2014 vervallen voor personenauto’s.

De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door RVO (voorheen Agentschap NL) wordt gepubliceerd. Volledig elektrisch aangedreven voertuigen zijn onder de code G 3110 opgenomen in de Milieulijst 2016. De investeringen in deze bedrijfsmiddelen komen tot een investeringsbedrag van € 50.000 in aanmerking voor 36% MIA. 36% MIA is er in 2016 ook voor de waterstofpersonenauto, onder code F 3109. Ook deze geldt tot maximaal € 50.000.

Zogenoemde plugin-hybride personenauto’s zijn onder de code D 3111 opgenomen in de Milieulijst 2016. De code D 3111 ziet op (benzine) plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer.

De MIA bedraagt dan 27% en geldt tot een investeringsbedrag van € 35.000.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij RVO (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden aangemeld. Versnelde afschrijving op basis van de VAMIL-regeling is in 2016 alleen mogelijk voor nieuwe investeringen in waterstofpersonenauto’s.

Oplaadpunten, aardgasvulpunten en waterstofafleverstations staan eveneens op de milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en voor de eigen voertuigen bestemd zijn.

Let bij het reserveren van een elektrische of plug-in hybride auto goed op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3 maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering. Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.

Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt in 2016 eveneens een nihiltarief voor de volledig elektrische auto.

Voor de plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt in 2016 een halftarief. Op basis van het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II blijft dat halftarief behouden t/m 2020.

 

Voor de omzetbelasting (BTW) geldt vanaf 1 juli 2011 geen specifieke regeling meer voor elektrische auto’s. Bij privégebruik is de gewone hoofdregel van toepassing die er in de praktijk op neerkomt dat alle BTW aftrekbaar is en dat jaarlijks een heffing over privégebruik wordt toegepast. Die heffing kan plaatsvinden op basis van werkelijke kilometerverhoudingen (privékilometrage vs. totaal kilometrage) of op basis van een forfait ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Accijnzen zijn bij elektrische auto’s niet aan de orde. In plaats daarvan wordt een energiebelasting geheven per kWh. Naast al deze fiscale faciliteiten zijn ook lagere overheden soms bereid bij te dragen in de kosten. Informeer bij uw gemeente of provincie naar de regelingen

Meer weten? Neem contact met ons op!

Neem voor meer informatie contact op met LeaseMotive via ons contactformulier of bel 030-3200242. U kunt ook een e-mail sturen naar info@leasemotive.nl