Financial lease

Verschil Financial Lease en Operational Lease

Financial Lease

Financial lease is één van de twee meest gangbare leasevormen in Nederland. Waar operational lease (de tegenhanger van Financial lease) vaak wordt toegepast bij nieuwe auto’s, is financial lease vaak van toepassing op tweedehands voertuigen. Dit wil echter niet zeggen dat het omgekeerde onmogelijk is. Financial lease bij nieuwe auto’s leidt namelijk vaak tot enorm hoge maandbedragen. Waarom? Omdat met financial lease de auto ook doorgaans geheel wordt afbetaald binnen de vooraf vastgestelde looptijd. Een tweedehands auto is in aanschaf vaak een fractie van de aanschafwaarde van een nieuwe en dan is afbetalen veelal geen probleem meer.

Eigendom

Het grote verschil in deze twee vormen van lease zit hem in de basis namelijk in het eigendom. Bij financial lease ben je direct economisch eigenaar van de auto en staat hij ook op uw eigen naam. Het juridische eigendom (en het recht om hem weer (door) te verkopen wordt verkregen direct na het verstrijken van de looptijd.

Bij operational lease blijft het eigendom altijd bij de leasemaatschappij en sluit je dus eigenlijk een huurovereenkomst af waarin bepaalde zaken zoals regulier onderhoud en reparaties bij storingen en vervanging van onderdelen door slijtage voor rekening komen van de verhuurder.

Ook de verzekering en wegenbelasting komen voor rekening van de verhuurder.

Er worden ook allerlei beperkende factoren en verplichtingen opgelegd bij de huurder die bij financial lease absoluut niet van toepassing zijn, hieronder vallen o.a. een kilometerbeperking en hoge boetes bij het niet uitdienen van de looptijd. Ook dient een auto onder operational lease regelmatig zijn onderhoud te krijgen, mag er niet in gerookt worden en dient hij redelijkerwijs schadevrij ingeleverd te worden zodra de looptijd is verstreken. Sommige schades kunnen namelijk direct op u verhaald worden.

Fiscale verschillen tussen financial lease en operational lease

Operational lease

Bij operational lease “huur” je de auto van de leasemaatschappij. Er zijn verschillende looptijden mogelijk, maar 36 tot 60 maanden zijn gangbaar. De auto komt altijd op naam te staan van de leasemaatschappij en u levert de auto gewoon weer in na het verstrijken van de looptijd Aan het einde van de looptijd heeft u dus niets, dwz geen bezit of eigendom verworven. Onder bepaalde voorwaarden is het soms mogelijk een koopoptie te krijgen. Meestal is dit de reguliere markt/verkoopwaarde van de auto en geen voordelig aanbod. De leasemaatschappij hebben namelijk geen belang bij individuele verkoop. Op voorhand zijn vaak al verkoopafspraken gemaakt met grote partijen. Veelal is dit ook voor de export omdat dan de rest-BPM teruggevorderd kan worden. Bovenop de verkoopprijs maakt het dit alles zeer ongunstig om de auto aan u te verkopen.

Voor- en nadelen

  • De fiscale voordelen die u heeft zijn alleen BTW voordelen.
  • De fiscale nadelen zijn: mogelijke bijtelling, geen renteaftrek, geen investeringsaftrek en geen afschrijving.
  • Andere voordelen: Geen wegenbelasting, geen verzekeringskosten, geen onderhoudskosten
  • Andere Nadelen: Nooit eigendom, geen tot nauwelijks flexibiliteit tijdens looptijd, hoge kosten bij vroegtijdige beëindiging, beperking aantal kilometers, hoge risicoafdekking.
  • Het leasebedrag per maand bestaat uit: Kostenafdekking afschrijving (waardevermindering), rentekosten totale investering, kostenafdekking regulier onderhoud, afdekking risico buitengewoon onderhoud, afdekking slijtage onderdelen, wegenbelasting, verzekering, servicekosten en assurantie, pechhulp en vervangend vervoer. Afhankelijk van de leasemaatschappij zijn 1 of meerdere onderdelen zelf te regelen en wordt het maandbedrag aangepast.

Financial lease

Financial lease is in hoofdzaak geschikt voor ondernemers die een auto willen aanschaffen maar liever genoeg liquide middelen overhouden om hun primaire bedrijfprocessen te investeren. Met andere woorden koop je dus een auto met behulp van en geheel of gedeeltelijke (dmv een slotsom/slottermijn) financiering. Zoals eerder vermeld komt de auto op eigen naam of naam van de onderneming te staan en niet op naam van leasemaatschappij. Ook hier zijn verschillende lange of korte looptijden mogelijk, maar 48 tot 60 maanden zijn het meest gangbaar. Ook de leeftijd (bouwjaar ) van een voertuig is van invloed op de mogelijkheden voor een langere looptijd. Dat wil zeggen dat voor relatief oude auto’s minder gemakkelijk een lange looptijd mogelijk is.

Omdat bij financial lease direct sprake is van een economisch eigendom wordt bij zakelijk gebruik de auto ook op de balans van de onderneming opgenomen. Daardoor zijn allerlei fiscale voordelen te behalen zoals investeringsaftrek (alleen bij bedrijfswagens en niet bij personenauto’s), afschrijving, rentekostenaftrek, VAMIL regeling, en is de BTW verrekenbaar van onder andere onderhoud, onderdelen, brandstof en verzekering. Het juridische eigendom van de leasemaatschappij betekent alleen dat door het verstrekken van het geld voor de aanschaf van de auto er dus een garantstelling tegenover staat.

Dit economische eigendom houdt ook in dat degene die de auto op de balans heeft staan ook verantwoordelijk is voor verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Als de looptijd verstreken is en aan alle financiële verplichtingen voldaan is gaat het juridische eigendom over van de leasemaatschappij (financierder) naar de economisch eigenaar. Kort gezegd; het in bewaring gegeven overschrijvingsbewijs wordt overgedragen en de leaseovereenkomst beëindigd. Het overschrijvingsbewijs is tijdens de looptijd het onderpand voor de kredietverstrekking door de leasemaatschappij. Als er dus niet (meer) aan de betalingsverplichting kan worden voldaan (bij bijvoorbeeld faillissement) wordt de auto teruggevorderd en overgedragen aan de juridische eigenaar. Aan het einde van de financial lease overeenkomst bezit je dus een auto en ben je vrij om de auto te verkopen of in te ruilen voor een andere jongere auto. Hieraan zitten geen verplichtingen meer ten opzichte van de leasemaatschappij of welke partij dan ook. Verder is er ook geen enkele partij die aanspraak kan maken op de restwaarde van de auto. Het is dus in uw eigenbelang om de auto goed te onderhouden en er netjes mee om te springen om de restwaarde zo hoog mogelijk te houden.

In het geval van een slottermijn, wat vergelijkbaar is met een aflossingsvrij deel bij een hypotheek, blijft er een deel van de aankoopsom openstaan. Deze wordt dus wel gefinancierd door de leasemaatschappij maar niet afgelost. Anders gezegd, u betaald over dit deel wel rente gedurende de looptijd, maar aan het einde van de looptijd dient dit openstaande bedrag nog voldaan te worden. Veelal is een slottermijn gebaseerd op een verwachtte restwaarde na afloopt van de financial lease overeenkomst. Als u de auto dan verkoopt of inruilt tegen de afgesproken slottermijn speelt u dus quitte. U betaald met een slottermijn gedurende de looptijd een veel lager maandbedrag. Blijkt de auto veel minder waard te zijn doordat u er niet erg voorzicht mee bent omgesprongen dan is dit voor uw eigen risico. Als u de auto wilt behouden zult u dit resterende bedrag dus altijd moeten betalen. Deze restwaarde in de overeenkomst, wat dus de slottermijn is, wordt voor het aangaan van de overeenkomst bepaald. Je hebt dus heel veel mogelijkheden en invloed op de hoogte van het maandbedrag.

Dus je weet vanaf het begin waar je aan toe bent.

Voor- en nadelen

  • De fiscale voordelen: BTW-aftrek, inverteringsaftrek, afschrijving, rentekostenaftrek, VAMIL
  • De fiscale nadelen zijn: mogelijke bijtelling Andere voordelen: financieel zeer flexibel, veel fiscale voordelen, men verwerft eigendom, invloed op restwaarde, invloed op onderhoud (-skosten), contractvoorwaarden soepel bij oversluiten of vroegtijdige beëindiging, vrije kilometers.
  • Andere nadelen: tussenpersonen berekenen soms afsluitprovisies of commissies door aan de klant.
  • Het leasebedrag per maand bestaat uit: rente, aflossing (annuïtair).

Samenvatting

Het verschil is kort samen te vatten als het kopen of het huren van een huis. Wil je het nieuwste rijden en geen zorgen over onderhoud en inruil dan is operational lease vaak de makkelijkste keuze. Wil je best in een auto van 1 tot 7 jaar oud rijden waar de “kop” net vanaf is? Gaat het meer om bezit, flexibiliteit en vrijheid in gebruik, wil je alles zelf in de hand houden (controle) en het maximale voordeel (zowel financieel als fiscaal) van lease benutten, dan is financial lease de beste keuze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Neem voor meer informatie contact op met LeaseMotive via ons contactformulier of bel 030-3200242. U kunt ook een e-mail sturen naar info@leasemotive.nl