Financial lease

Financial lease voor taxi's

Als Taxi-ondernemer is het zeer belangrijk goed voor de dag te komen. Dit geldt voor de chauffeur zelf maar nog meer voor het voertuig waar de klanten in worden vervoerd. LeaseMotive is zich er van bewust dat een taxi voorzien moet zijn van alle luxe en comfort zodat de klant uitgerust en volledig relaxed op de plaats van bestemming aankomt. Om deze reden heeft LeaseMotive speciaal voor de Taxi-ondernemer goede afspraken kunnen maken met een aantal financieringsmaatschappijen.

Voorfinanciering van de BPM

LeaseMotive heeft met een aantal financieringsmaatschappijen de afspraak kunnen maken dat Taxi-ondernemers de BPM op de aanschaf van het voertuig voor een bepaalde tijd kunnen voorfinancieren. Een Taxi-ondernemer kan de betaalde BPM binnen een aantal weken terugvorderen van de Belastingdienst. De financieringsmaatschappij schiet de BPM die bij aanschaf betaald moet worden tijdelijk voor. Zodra de Taxi-ondernemer de BPM heeft teruggevorderd van de Belastingdienst wordt dit bedrag terug betaald aan de financieringsmaatschappij, als extra maandtermijn.

Voorwaarden voor teruggave BPM

U komt in aanmerking voor teruggaaf als:

  • de RDW de auto heeft goedgekeurd om te gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer
  • u een geldige WP-vergunning hebt (met een WP-vergunning mag u de auto gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer. Deze vergunning wordt namens de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat afgegeven door Kiwa Register).
  • u verklaart hebt dat u de auto voor minimaal 90% gaat gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer
  • u niet failliet bent of surseance van betaling hebt gekregen.

Download hier het formulier om BPM teruggave aan te vragen bij de Belastingdienst.

Maatwerk

Het afsluiten van een Financial Lease contract met daarin opgenomen de voorfinanciering van de BPM, is maatwerk. Heeft LeaseMotive uw interesse gewekt? Wilt u meer weten over het voorfinancieren van de BPM en hoe dit in een Financial Lease contract verwerkt kan worden? Neem dan contact op met LeaseMotive